| HOME |

Sms Mahavir Jayanti


Tu karta woh he jo tu chahta hai
Par hota he woh jo me chahta hu |
Tu woh kar jo me chahta hu
Fir wo hoga jo tu chahta hai ||
Happy Mahavir Jayanti

Popular Sms and Messages